แผนดีอยู่ที่คนวางแผน แผนเลวอยู่ที่คนใช้แผน, แผนงานมีรายละเอียดมาก (ไม่บอกหมด ไปเริ่มต้นให้ได้ก่อน)
ให้เครดิตด้วยว่ามาจากชมรม ส่องกระทรวง (เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน1คนเข้าอย่างน้อย 1ชมรม ช่วยกันแก้ปัญหาชาติ)
มี10ขั้นตอน เริ่มที่ขั้น 1 2 ให้ได้ก่อน ขั้น3 คือ Implement แก้ปัญหา ขั้น 4-N คือ ต่อยอด เสริมนโยบาย (ไว้ค่อยคิดต่อยอดอีก)
 
ชื่อชมรม และเว็บไซต์ (คลิ๊ก) สรุปเนื้อหาใน เฟสบุ๊ค กลุ่มสาธารณะ (คลิ๊ก) กลุ่มไลน์
ส่องกระทรวง ระดมสมอง https://www.facebook.com/groups/thaisurveillance  
แนะนำปรับปรุงเว็บไซต์ https://www.facebook.com/groups/577620420085037  
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มชมรม ของคุณ https://www.facebook.com/groups/247579777369976  
ส่องไทย https://www.facebook.com/groups/559405558752078  
ส่องระบอบประชาธิปไตยไทย https://www.facebook.com/groups/4888783444487027  
ส่องพรรคการเมือง https://www.facebook.com/groups/1325063697928136  
ส่องการเมืองไทย https://www.facebook.com/groups/365569908589637  
ส่องทางรัฐสวัสดิการ https://www.facebook.com/groups/328713745305155  
ส่องโลก https://www.facebook.com/groups/262164729248549  
ส่องทาง Softpower https://www.facebook.com/groups/193501052966499  
ส่องทางเศรษฐกิจไทย https://www.facebook.com/groups/415481893457828  
ส่องกระทรวงการต่างประเทศ https://www.facebook.com/groups/221262156735410  
ส่องสำนักนายกรัฐมนตรี https://www.facebook.com/groups/594186481769862  
ส่องกระทรวงน้ำ https://www.facebook.com/groups/1535028613495014  
ส่องกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ https://www.facebook.com/groups/827419424620143  
ส่องกระทรวงอุตสาหกรรรม https://www.facebook.com/groups/569093160981590  
ส่องกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา https://www.facebook.com/groups/395027588685926  
ส่องกระทรวงพาณิชย์ https://www.facebook.com/groups/1196776604158423  
ส่องกระทรวงมหาดไทย https://www.facebook.com/groups/581662086357952  
ส่องกระทรวงคมนาคม https://www.facebook.com/groups/856874024968552  
ส่องกระทรวงสาธารณะสุข https://www.facebook.com/groups/229019265707747  
ส่องกระทรวงการคลัง https://www.facebook.com/groups/361850785621675  
ส่องกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.facebook.com/groups/527522331913957  
ส่องกระทรวงพลังงาน https://www.facebook.com/groups/1118481905223359  
ส่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/groups/681200936176373  
ส่องกระทรวงศึกษาธิการ https://www.facebook.com/groups/332616348590079  
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ส่องกระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/groups/231391438974605/  
ส่องกระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/groups/4477739778913750  
ส่องกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนษย์ https://www.facebook.com/groups/1283813652032797  
ส่องกระทรวงกลาโหม https://www.facebook.com/groups/1060835871324977  
ส่องกระทรวงยุติธรรม https://www.facebook.com/groups/448320663107985  
     
ส่องศาสนา https://www.facebook.com/groups/560191645033844  
ส่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://www.facebook.com/groups/261555262058992  
ส่องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล https://www.facebook.com/groups/563446311651617  
ส่องบมจ. การบินไทย https://www.facebook.com/groups/343373707575212  
ส่องบมจ. NT    
ส่องบมจ. ไปรษณีย์ไทย    
     
ส่องกรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/groups/1721087474747645  
ส่องจังหวัดนนทบุรี    
ส่องจังหวัดเชียงใหม่    
     
     
     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
© 2022 thaicovid19.org. All rights reserved
Hosting by cisco2u.com
Web design by d108.com